Engångs andningsmask med elastiska band 10 Pack..

06.05.2020 11:11

Kommer snart.

Andningsmaske är lämlig för manvändning när du vill förhindra att en infektion sprids som

en droppinfektion från din egen utandningsluft.

Mun- och nässkydds är inte andningsskydd eftersom masken inte filtrerar luften utan bara tar

bort droppar från utandningsluften. Om ansktsmasken blir våt, byt ut den mot en ny.

Masken är inte avsedd för sjukhusbruk, men den är till exempel lämplig för hemvård.

Minim bästsällning min. 10 pack.

 

Tillbaka