Några samarbetspartners

Bilder frånTöysä skofabrik. Skorna är gjorda av skomakare.

Sprängticka växer på björk

Donna Taponero, välbefinnande från naturen

Sprängtickan krossas